See, Buy and Enjoy Beloved Tea Utensils (additional volume HONOHO GEIJUTSU)

author :

¥3,300

About Payment and Shipping

FAQ

 About shipping cost

This book introduces tea utensils (tea ceremony utensils) such as tea bowls, flower vases, tea holders, incense burners, and incense cases made by popular potters, divided into modern artists and deceased masters, and introduced by each artist.

In addition, this book will introduce ways to enjoy tea bowls in small groups at home, such as “Bondate”, and introduce foreigners who are interested in tea utensils, and explore the joys of tea utensils. Comes with a gallery guide where tea utensils are sold.

Introducing casual ways to enjoy a tea ceremony sitting on a chair or sofa rather than on tatami, such as “ryurei” and “bondate,” as well as foreign women who are interested in tea bowls. Let’s take a closer look at the ever-expanding enjoyment of tea utensils. This is a book that will give you an opportunity to look at, buy, and enjoy tea utensils.

●Right now, 10 notable writers: 13th generation: Kyusetsu Miwa, Yukuni Kaneshige, Tsune Wakao, Shintaro Uchimura, Masato Yamaguchi, Sadamitsu Genkaku Sugimoto, Hiroshi Michitsugu, Hiroshi Tanimoto, Kiyokazu Kato, Jong-hoon Kim

●40 diverse contemporary writers: Sajiro Tanaka, Takahiro Kato, Hideto Ito, Hokuto Ito, Sawako Kobayashi, Aki Takahashi, 15th Shinbei Sakakura, 13th Suebei Tahara, 14th Taroemon Nakazato, Ichiro Hori , Takemi Seto, Ryotaro Kato, Taro Tabuchi, Kimihiko Imanishi, Kiki Yanagishita, Yu Nishioka, Naoto Yano, Katsunori Sawa, Takashi Tanimoto, Kazuhiro Fukushima, Masahiro Sakakura, Takashi Baba, Takao Kawasaki, Tosho Terao, Keita Matsunaga , Toru Ichikawa, Kodai Ujiie, Fuminori Fukami, Shogo Ikeda, Yukiya Izumida, Nami Takahashi, Hiroshi Gozeki, Kazuyuki Mizutsu, Tori Yoshino, Kazuo Toyomasu, Michael Martino, Yukifumi Tada, Makoto Hashimoto, Yotaro Fujinoki, Kenta Nakazato

●21 masters Tokuro Kato, Toyozo Arakawa, Rosanjin Kitaoji, Handeiko Kawakita, Munemaro Ishiguro, Fujio Koyama, Kyukazu Miwa, Toyo Kaneshige, Muan Nakazato, Kanjiro Kawai, Shoji Hamada, Mineo Okabe, Shoji Kamoda , Kazuo Yagi, Sozan Kaneshige, Uichi Shimizu, Kiyoaki Tsuji, Sanan Yamadaya, Hazan Itaya, Kiyoshi Tsukamoto, Takuo Kato

●Enjoying tea utensils Enjoying “cha-no-yu” casually Foreign women who love tea bowls
●National gallery guide
●Artist index/profile

Pages:
200
ISBN:
9784872424966
Release Date:
March, 2023
Language:
Japanese
Publisher:

Author profile

Additional information

Weight 901 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “See, Buy and Enjoy Beloved Tea Utensils (additional volume HONOHO GEIJUTSU)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *